Atheneum Boom

Onze regie in gebruik tijdens de livestream

Livestream proclamatie

Door de coronacrisis konden onder andere hun eindejaarsreis, hun onderzoeksproject en hun GIP niet doorgaan, ook de rest van hun schooljaar viel in het water met vooral onderwijs van thuis uit, zonder direct contact met hun klasgenoten.
De directie van Atheneum Boom was daarom vastbesloten om van de proclamatie voor hun zesdejaars iets speciaals te maken. Door de geldende veiligheidsmaatregelen was het niet mogelijk dat de ouders fysiek aanwezig waren tijdens deze gebeurtenis.
Hier kwamen wij in beeld. De school vroeg ons om een livestream te verzorgen opdat ouders, familie en vrienden de proclamatie mee konden volgen en zo toch deel konden uitmaken van deze unieke gebeurtenis.

Renault Autopartners Aartselaar
De Delvers
Theater aan Twater
Rupel Boom